-20%

Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior 1L

Det ursprungliga priset var: 356 kr.Det nuvarande priset är: 286 kr.

Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior är en traditionell oljelasyr avsedd för träfasader utomhus.
Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior ger en hållbar och vacker yta.

Artikelnr: 5207647 Kategori:

Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior är en högteknologisk lasur med lång hållbarhet avsedd för utomhusmålning av fasader och snickerier.Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior ger liv i ditt trä och gör att strukturen och ådringen framhävs. Tinova Wood Base Oil och TinovaTraditional Tixett Transparent Exterior resulterar det i en livslängd på upp till 5 år.

Appliceringsbeskrivning
Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort. Nymålning: För bästa resultat skall nytt trä impregneras med Tinova Wood Base Oil. Färdigstryk 2 gånger med Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior. Ommålning: Tidigare laserade ytor tvättas och eftersköljs. Löst sittande färg och gråträ skrapas/slipas bort och trärena ytor impregneras med Tinova Wood Base Oil. Konstruktionen färdigstryks 2 gånger med Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior. Rör om noga i burken. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter målning. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över över 80%). Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

.

Nymålning

1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Tinova Wood Base Oil kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Färdigmåla 2 gånger med Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior

Ommålning
1. Ytan tvättas med Orginal Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Orginal Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil.
4. Färdigmåla 2 gånger med Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior.

Övrigt
Rör om noga i burken innan arbetets början.
Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

TEKNISK DATA
Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Alkyd
Glans: Halvblank
Dammtorr 23°C 50%
RF: 6 timme
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 16 timme Luft/Objekt temp:
Min +5°C Max +25°C Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Alifaftnafta
Verktyg: Pensel roller spruta

Färgåtgång:

Nymålning 6-8m2/l Färgåtgång:
Ommålning 8-10m2/l
Rengöring: Alifatnafta
Förvaras: Frostfritt

Ytterligare information

Vikt 1.1 kg
Dimensioner 20 × 12 × 12 cm
EAN

7391306174902