§ Tillämpning

Dessa villkor är tillämpliga på det avtal du som konsument sluter med Striddes handels AB nedan kallat striddesfarghandel.se Org.nr: 559220-3847. Villkoren följer Lag (2005:59) om distansavtal och affärsavtal utanför affärslokaler samt Konsumentköplagen (1990:932).

§ Köpavtal

När du lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och striddesfarghandel.se som är en del av Striddes handels AB. Detta avtal kommer först till stånd när du mottagit en bekräftelse på din beställning. Bekräftelsen skickas automatiskt ut till den e-postadress du angav vid beställningen.

striddesfarghandel.se  ingår ej avtal med personer som inte är myndiga (under 18år). Vid eventuella misstankar om bedrägeriförsök eller falska beställningar annulleras ordern och polisanmälan görs. striddesfarghandel.se  förbehåller sig rätten att neka en order.

I samband med att du slutför köpet godkänns även att du åläggs en betalningsförpliktelse.

§ Priser

Samtliga priser på striddesfarghandel.se anges alltid i SEK och är inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel samt uppenbart felaktiga priser.

§ Allmänt produkter

Alla bilder och ritningar skall ses som illustrationer och kan inte garanteras exakt återge varornas utseende, färg eller funktion.

§ Beställningsmottagarvillkor

För att handla hos oss på striddesfarghandel.se  ska du ha fyllt 18 år. Vid eventuella misstankar om bedrägeriförsök eller falska beställningar annulleras ordern och polisanmälan görs. striddesfarghandel.se förbehåller sig rätten att neka en order.

Ångerrätt & Reklamation
§ Ångerrätt

Du som kund har enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokalen rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från att du har mottagit din vara, utan att behöva uppge någon speciell anledning.

Vid beställning av varor eller tjänster som avser 11 § i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokalen gäller ej ångerrätten. Det gäller ex. varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat vis har fått en tydlig personlig prägel, t.ex. måttanpassade mattor och kulöranpassad färg.

Du som kund har rätten att undersöka varan och fastställa varans egenskaper. Varor som ej omfattas av granskningsrätten är varor som faller under 11 § punkt 4 i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokalen, t.ex. golv, färg.

Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för eventuella omkostnader.

Ångerrätten kan ej åberopas av företagskunder.

§ Retur

Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakt och returrisk. Vid retur skall striddesfarghandel.se  kontaktas via vårt kontaktformulär, ordernummer skall alltid kunna hänvisas. Returen skall sändas till striddes handels ab utan onödigt dröjsmål, senast inom 14 dagar. Retur som kommer till oss utan vårt godkännande är ogiltig.

När returnerad vara är åter till striddesfarghandel.se  återbetalas varans belopp inklusive eventuella leveranskostnader. Returkostnad tillkommer alltid och debiteras i samband med återbetalningen. Vid retur av fullständig order återbetalas även den ursprungliga fraktkostnaden, endast returfrakt kvarstår. Vid retur av del av order återbetalas ej den ursprungliga fraktkostnaden.

På det belopp som återbetalas har striddesfarghandel.se  rätt att göra avdrag för värdeminskning. Värdeminskning uppstår när varan brukats mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper. Detta gäller även emballaget. Om varan returnerats skadad eller om den på annat sätt har brukats så att ångerrätten ej kan tillämpas kommer den returnerade varan ej att återbetalas och köparen står för returkostnad och eventuellt återsändning av varan om kunden önskar varan åter.

Observera att du som kund ansvarar för att varan är emballerad på samma vis som när försändelsen ankom till dig. Bristfälligt emballage kan leda till avslag vid en eventuell fraktskadeanmälan. Ersättning kan då utebli.

Returadress är:

Striddes handels AB (Nordsjö ide & design)

Arabygatan 41

35246 Växjö

 

§ Reklamation

Som kund hos oss på striddesfarghandel.se har du rätt att reklamera varor som är belagda med fel.

En Reklamation av felplockad eller felaktig vara skall göras innan den har monterats. Är varan monterad anses köparen ha godkänt produkten. Dock gäller detta inte om felet på varan endast kunde upptäckas efter genomförd montering. Upptäcks felet vid montering ska monteringen genast avbrytas.

Vid eventuella synliga och/eller dolda skador behöver du som kund, om möjligt, tillhandahålla oss fotodokumentation på dessa. Spara alltid emballaget för eventuell kontroll.

Vi förbehåller oss rätten att i första hand rätta till felet, i andra hand leverera ny vara och i sista hand återköpa varan. En retur som uppstår på grund av en godkänd reklamation bekostas av striddesfarghandel.se

Boka inte hantverkare förrän du har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

Meddelande om fel på varan görs inom skälig tid. Ordernummer skall kunna hänvisas vid reklamation. Kontakta alltid oss vid reklamation via vårt kontaktformulär eller på 0470-10112

Vad som anses som fel på vara regleras i Konsumentköplag (1990:932).

§ Garantier

Utöver de rättigheter du som konsument har genom konsumentköplagen och distans- och hemförsäljningslagen omfattas vissa varor av produktgaranti från leverantören. Fel som omfattas av garanti repareras utan kostnad för dig som kund. För att du som konsument ska kunna använda garantin behöver du bevisa att det är fel på varan eller tjänsten.

Under garantitiden förutsätts det att alla fel på varan som täcks av garantin är ursprungliga. Att ett fel är ursprungligt betyder att felet fanns redan när du köpte varan. Ett fel kan vara ursprungligt även om det visar sig senare. Fel som inte är ursprungliga kan till exempel vara fel som beror på vanvård, onormal användning (handhavandefel) eller en olyckshändelse.

Vid vissa garantiärenden skickar vi, via någon av våra leverantörer, ut en reparatör för att åtgärda felet. Om det vid hembesöket uppdagas att felet på varan ej omfattas av garanti, så kan du som kund bli debiterad för de kostnader som eventuellt uppstår. Fel som inte täcks av garanti kan till exempel vara fel som beror på vanvård, onormal användning (handhavandefel) eller en olyckshändelse.

§ Avbeställning

Du som kund har rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. Har utleverans redan skett från vårt lager har striddesfarghandel.se rätt att debitera dig som kund för eventuella returkostnader.

Rätten att avbeställa gäller ej varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat vis har fått en tydlig personlig prägel, t.ex. måttanpassade mattor och kulöranpassad färg. Rätten upphör att gälla från och med den tidpunkt varan påbörjats i produktion.

§ Återbetalning

Återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från det att striddesfarghandel.se har mottagit de returnerade varorna. striddesfarghandel.se har rätt att vänta med återbetalning till dess att varorna anlänt till vårt lager.

Återbetalningen görs via den betalningsmetod som valdes vid köpet.

Frakt & Leverans
§ Frakt

En fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar om inget annat anges. Fraktkostnaden är beroende av vilken fraktmetod du väljer för ditt köp. striddesfarghandel.se levererar endast varor inom Sveriges fastland samt Gotland.

Om Leveranstid är angiven i samband med en artikel är det beräknat i arbetsdagar.

§ Hemleverans

När din beställning är packad och bokad för upphämtning så kommer du att få ett leveransbesked skickat till dig via mejl. Eventuell leveranstid som anges är preliminär. Du som kund kommer att bli aviserad av transportören innan leverans sker och får då information om dag för leverans. striddesfarghandel.se kan tyvärr inte påverka transportörens tider och kördagar.

Sändningen levereras under dagtid på vardagar på farbar väg fram till port om du bor i lägenhet eller fram till tomtgräns om du bor i villa. Om den adress du bor på har något tillträdeshinder, till exempel ej farbar väg, bom, stängd grind eller liknande så levereras varorna vid närmsta angränsande farbara väg.

Observera att platsen där leveransen ska lossas måste vara tillräckligt stabil för att eventuella hjälpmedel ska kunna användas säkert, exempelvis palltruck. Känner du dig tveksam på om det går att leverera till din adress, vänligen kontakta kundtjänst innan du beställer på 0470 10112 eller via vårt kontaktformulär på hemsidan.

Det krävs alltid att en mottagare finns på plats vid leverans samt att denne undertecknar fraktsedeln. Legitimationskontroll sker alltid vid utlämnandet. Bud ska uppvisa egen samt beställarens legitimation.

§ Hemleverans

Vid köp av stora och skrymmande varor, eller stora kvantiteter kan leverans med kranbil, hjullastare eller annan specialtransport krävas. Det är viktigt att planera mottagande av större gods noggrant i förväg. striddesfarghandel.se har rätten att vid dessa tillfällen debitera kunden de extra kostnader som tillkommer. Kostnaden faktureras i efterhand.

Vid frågor angående frakt & fraktkostnad kontakta oss via vårt kontaktformulär.

§ Leverans till utlämningsställe

När din beställning är packad och bokad för upphämtning så kommer du att få ett leveransbesked skickat till dig via mejl. Sändningen levereras till transportörens närmsta utlämningsställe baserat på det postnummer som angavs vid köpet och den fraktmetod som valdes. Du kommer att bli aviserad när din sändning har anlänt till ditt utlämningsställe.

Legitimationskontroll sker alltid vid utlämnandet. Bud ska uppvisa egen samt beställarens legitimation.

§ Försenad leverans

Vid leveransförseningar informerar Vi dig, om möjligt via dina registrerade kontaktuppgifter. Orsaker till leveransförseningar sker exempelvis när leverantör eller transportbolag inte kan fullfölja sitt åtagande för vår räkning.

striddesfarghandel.se förbehåller sig rätten till friskrivning från all ersättning till kund gällande leveransförseningar som står utanför vår skäliga kontroll. Skulle en betydande leveransförsening mot förmodan uppstå har du som kund rätt att utan kostnad häva köpet.

Du ansvarar för att de kontaktuppgifter som angivits är korrekta. Dina uppgifter kan ändras under Mina Sidor.

§ Kundens ansvar angående leverans

striddesfarghandel.se frånsäger sig allt ansvar gällande försening av tjänst i väntan på våra varor. Se alltid till att du mottagit och kontrollerat samtliga varorna innan eventuella hantverkare bokas. striddesfarghandel.se ersätter ej kostnad för bokad hantverkare vid utebliven eller felaktig leverans.

§ Transportskador/Kontroll vid mottagande

Vid mottagande av varor är det viktigt att du som kund ser över varan så ingen transportskada uppkommit innan leveransen kvitteras och godkänns. Vid synliga skador på emballage eller vara skall alltid en skriftlig notering göras av chauffören på fraktsedeln vid mottagandet. Detta är viktigt för dig som kund för att du ska kunna åberopa skadat gods. Vid avsaknad av notering på synlig skada kan transportskada ej styrkas och ersättning uteblir. Synligt skadad vara ska anmälas till oss samma dag som du som kund mottagit leveransen. Dold skada ska anmälas till oss inom fem (5) arbetsdagar från mottagandet. Det är viktigt att du som kund packar upp och kontrollerar dina varor noggrant direkt efter leverans. Vid eventuell transportskada skall alltid fraktdokument och emballage sparas för eventuell kontroll.

Transportskadade varor får ej monteras innan ärendet är utrett och eventuell skuld är beslutad. Transportskadade varor får ej användas eller kasseras under tiden transportbolagets skadeutredning pågår.

§ Ej mottagen beställning/bomkörning

Om du som kund ej är anträffbar vid överenskommen leverans av dina varor, debiteras du för de kostnader som följer av en så kallad bomkörning.

För paketsändningar som inte löses ut hos utlämningsstället inom aviserad tid, debiteras du för de kostnader som följer.

§ Terminalhyra

För sändning som kvarligger på transportbolagets terminal mer än tre (3) dagar efter avisering, debiteras du som kund från dag fyra (4) lagerhyra om 250 kr per dag och försändelse.

För specialgods som överstiger 2,4 m och kvarligger på transportbolagets terminal mer än tre (3) dagar efter avisering, debiteras du som kund från dag fyra (4) lagerhyra om 478 kr per dag och försändelse.

§ Hämta i butik

Vid leveransmetod Hämta i butik skickas ett mejl till angiven mejladress när varan finns färdig för hämtning, som tidigast nästkommande vardag efter lagd beställning. Vara som ej hämtats inom 30 dagar makuleras och du som kund debiteras för de kostnader som följer.

 

Legitimationskontroll sker alltid vid utlämnandet. Bud ska uppvisa egen samt beställarens legitimation.

Hämtningsadress är:

Striddes handels AB (Nordsjö ide & design)

Arabygatan 41

35246 Växjö

 

Betalning
§ Betalning

Som kund hos Oss på striddesfarghandel.se erbjuder vi dig, i samarbete med klarna olika betalningsalternativ.

Klarna gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Du har möjlighet att välja det betalningsalternativ som passar dig.

Genom att ange eller efterfråga information i kassan godkänner du våra användarvillkor och behandling av dina personuppgifter.

 

§ Kortbetalning

Kortbetalningar sker i system som uppfyller krav enligt säkerhetsstandarden PCI-DSS.

Du kan välja att betala hela ordervärdet med betal- eller kreditkort. vi accepterar för närvarande VISA och Mastercard. Det tillkommer inte någon kortavgift. Kreditkortsbetalning hanteras av vår betalningspartner dibs för att garantera snabb och säker betalning.

För ökad säkerhet använder vi 3D-Secure som är en global säkerhetsstandard framtagen av VISA och Mastercard för betalningar över Internet.

 

Så här går det till:

1. Välj Trustly som betalalternativ i kassan

2. Ange vilken bank du använder dig utav och identifiera dig sedan med bank-id eller säkerhetskod över en säker och krypterad anslutning

3. Välj sedan vilket konto du vill betala från (t.ex. sparkonto eller lönekonto) och bekräfta köpet.

4. Köpesumman dras direkt från det angivna kontot och en orderbekräftelse skickas ut.

Säkerhet
§ Personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i vårt affärsdatasystem och striddesfarghandel.se ansvarar för att de uppgifter som lämnas hanteras enligt Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Genom godkännande av köpevillkoren samtycker du till att dina uppgifter sparas för att striddesfarghandel.se ska kunna fullgöra leverans och betalningsförfarande samt att striddesfarghandel.ses anställda som tar hand om din order har tillgång till de lagrade uppgifterna.

För mer information gällande vår hantering av dina personuppgifter vänligen läs vår Dataskyddspolicy som du godkänner i samband med att du godkänner våra köpvillkor genom att trycka på “Slutför Köp”.

§ Cookies

striddesfarghandel.se innehåller så kallade cookies för att möjliggöra handel och förbättra vår kundservice. striddesfarghandel.se använder två typer av cookies.

Permanenta cookies från Google Analytics för webbplatsstatistik.

 

Det är möjligt att konfigurera en webbläsare så att den förkastar cookies som sparas på hårddisken, se hjälpavsnitt för respektive webbläsare.

§ Copyright

Materialet på striddesfarghandel.se tillhör striddes handels ab, såsom leverantörer. Materialet är skyddat som immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt. Det innebär att alla texter, bilder, layout, webbdesign, illustrationer fotografier, logotyper och film tillhör striddesfarghandel.se och/eller våra leverantörer. För att använda material från vår webbplats krävs ett skriftligt tillstånd från striddesfarghandel.se

 

Friskrivning
§ Force Majeure

striddesfarghandel.se ansvarar inte för leveransförseningar som orsakats av omständigheter som står utanför vår kontroll, såsom oförutsebara och/eller oundvikliga omständigheter som inträffar efter kundens reservation av varor eller som förblivit okända för striddesfarghandel.se efter kundens reservation. Det gäller även vid strejk, brand, översvämning, arbetskonflikt, driftsstörningar, pandemier samt vid ändringar i lagar och förordningar som inte hänför sig till striddesfarghandel.se normala operativa risk. Detta gäller även om dessa faktorer påverkar striddesfarghandel.se juridiska ombud, agenter eller underleverantörer.

För det fall någon omständighet som framgår av stycket ovan inträffar, är striddesfarghandel.se berättigad att förlänga leveranstiden motsvarande den tid som den hindrande omständigheten kvarstår samt en rimlig tilläggstid för uppfyllelse av sina åtaganden.

Om striddesfarghandel.se meddelar kunden att den hindrande omständigheten omöjliggör leverans inom en rimlig tid, har både striddesfarghandel.se och kunden rätt att avbryta beställningen. Kundens rättigheter enligt lag påverkas inte i detta avseende

§ Tvist

Konsument
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundservice. Om tvisten kvarstår tillämpar striddesfarghandel.se så kallad alternativtvistlösning. Det innebär att om du som konsument har ett krav som striddesfarghandel.se avslår, du har då möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Vid eventuell tvist följer striddesfarghandel.se  alltid Allmänna Reklamationsnämndens råd och tillämpar svensk lag i svensk domstol.

Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm.

Du kan läsa mer om alternativ tvistlösning för konsument på EU-kommissionens webbplats.

Företag
Tvister angående tillämpningen och/eller tolkningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag.

Genom att trycka på “Slutför Köp”, godkänns köpvillkoren hos striddesfarghandel.se och accepterar att köpet innebär ett betalningsansvar.

Kontaktuppgifter
Striddes handels AB
Arabygatan 41
35246 Växjö
Orgnr. 559220-3847
Tel. 0470-10112

Öppettider i butiken
Vardagar 07-18
Lördag 10-14